Qualifier Round 3 Overall Ranking
Rank By:
1/10 Mod
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Liu Jun 23/5:08.206 12.989 39.254 13.400 2 / 2
2 Liu Yunan 23/5:08.635 13.085 39.754 13.419 2 / 2
3 Da Yan 23/5:09.156 13.142 39.629 13.442 2 / 2
4 Xiao Fu 23/5:09.802 12.890 39.528 13.470 2 / 2
5 Ka Chun 1 22/5:06.847 13.313 40.796 13.948 1 / 2
6 Da Chen 22/5:07.359 13.378 40.902 13.971 2 / 2
7 Zhao Chenguang 21/5:00.421 13.727 41.696 14.306 1 / 2
8 Hu Chunliang 21/5:00.877 13.512 40.854 14.327 1 / 2
9 Pan Xiao 21/5:04.642 13.572 40.887 14.507 1 / 2
10 Wang Qi 21/5:05.966 13.885 42.011 14.570 1 / 2
11 Ki Mi 21/5:10.197 13.988 42.487 14.771 1 / 2
12 Dian Dian 21/5:13.201 13.072 40.170 14.914 2 / 2
13 Gong Da 9/2:10.585 13.813 42.246 14.509 2 / 2
14 Lai Bin 6/1:23.996 13.197 40.240 13.999 1 / 2
1/10 Stock
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Wang Kai Yu 20/5:09.370 14.727 45.150 15.469 1 / 1
2 Ge Yang 19/5:02.535 14.853 45.123 15.923 1 / 1
3 Mr David 19/5:12.331 15.410 46.892 16.438 1 / 1
4 Zhou Zi Jing 19/5:15.901 15.272 46.690 16.626 1 / 1
5 Quan Wei 17/5:05.578 16.061 49.801 17.975 1 / 1
6 Sang Xi 15/5:14.085 18.481 58.702 20.939 1 / 1
7 Wu Yun Feng 11/3:35.127 17.231 54.531 19.557 1 / 1
8 Xiao Bai DNS 1 / 1
close X